Råd om vedlikehold/stell

Møbler

  • Generelt:

   Svedbergs møbler i tre er i hovedsak produsert av vannfaste sponplater, MDF eller massivt tre. Svedbergs møbler i stål består hovedsakelig av pulverlakkert og varmgalvanisert stål. Overflaten behandles i en rekke ulike prosesser for å beskytte møblenes overflatefinish i mange år fremover. For å minimere faren for at vann skal trenge inn i skjøter og lignende, bør man likevel tørke vekk vann så fort som mulig med en tørr fille.

   Vedlikeholdsråd:

   Rengjøring av Svedbergs møbler gjøres enklest med en fuktig fille. Eventuelt kan det benyttes litt vanlig rengjøringsmiddel. Bruk av skuremidler og andre vaskemidler som inneholder slipemidler, syre eller ammoniakk bør unngås.

Servanter

  • Misfarging på porselen fjernes lettest med sitron- eller vinsyre, som deretter skylles vekk med rikelig mengder vann. Kalkavleiringer på porselen kan fjernes med husholdningseddik som varmes opp til 50°C. Gni deretter eddiken mot kalkflekken og la det virke en stund. Gjenta behandlingen ved behov.

  • For regelmessig rengjøring anbefales det vanlig rengjøringsmiddel som ikke inneholder slipemidler, milde oppvaskmidler eller produkter for rengjøring av glansfulle overflater. 

   Etter hver bruk skal overflaten skylles med vann og tørkes av med en bomullsklut.

   Det anbefales at overflaten blir behandlet med naturlig voks (f.eks. bivoks) en gang i måneden; dette vil medføre at produktet holder seg pent lengre.

   Vanskelig smuss (fett, olje, maling/blekk og muggsopp) skal fjernes med varmt vann tilsatt milde vaskemidler eller med såpevann.

   Ikke bruk skuremidler på overflatene. Om et vaskemiddel føles ru når man gnir det mellom fingrene, skal det ikke brukes for rengjøring av glansfulle overflater.

   Små riper kan fjernes med poleringskrem.

   Kalk skal fjernes med eddik oppløst i vann.

  • For regelmessig rengjøring anbefales det vanlig rengjøringsmiddel som ikke inneholder slipemidler, milde oppvaskmidler eller produkter for rengjøring av glansfulle overflater.

   Etter hver bruk skal overflaten skylles med vann og tørkes av med en bomullsklut.

   Vanskelig smuss (fett, olje, maling, blekk eller muggsopp) skal fjernes med en mild rengjøringskrem. Å gjøre overflaten helt ren kan kreve at man legger noe arbeid i det. OBS: VÆR VELDIG FORSIKTIG NÅR DU BRUKER SKUREMIDLER PÅ OVERFLATENE.

   Det anbefales at overflatene på produktet smøres med hudolje (babyolje) rett etter montering, og deretter én gang i måneden. dette gjør at produktet holder seg pent lengre. 

   Vanskelig smuss skal fjernes med varmt vann tilsatt milde vaskemidler eller med såpevann.

   Riper på overflaten kan fjernes med en grov svamp, og deretter smøres med hudolje. Kalk skal fjernes med eddik oppløst i vann.

  • Rengjør hverdags smusset umiddelbart med klut og såpevann. Bruk aldri petroluimsbaserte produkter i servanten, som bensin eller smøremiddel, fordi det kan skade solid surface produktet.

   KUN FOR HVITE OVERFLATER: Om en flekk har tørket, kan skuremiddel som jif eler cif brukes. I tillegg er rengjøringsmiddel som inneholder 5% blekemiddel veldig bra for å holde de hvite overflatene rene ok skinnende. 

  • Hvis deres nye servant skal holde seg fin over tid, rekommanderer vi kontinuerlig rengjøring. La ikke væske selvtørke, da det kan danne kalk og andre typer av flekker på overflaten. For daglig rengjøring brukes mildt rengjøringsmiddel, såpe eller liknende. Tørk etter med en tørr og myk fille.

   • Slipende poler/rengjøringsmiddel
   • Slipende materialer så som stålull eller liknende, da disse i tillegg til riper kan gi rustflekker på overflaten.
   • Etsende syrer og kjemiske rengjøringsmiddel (f.eks. Varnish) som kan påvirke overflatens farger.
   • Sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan frembringe korrosjonsangrep på den rustfrie overflaten.
   • Klorløsninger.

   På alle rustfrie produkter, inkl. PVD belagte produkter, kommer riper og slitasje med tiden gi en fin patina.

Benkeplate

  • Til daglig rengjøring skal det brukes en rengjøringssvamp og litt vann med vanlig rengjøringsmiddel. Vanskelige flekker kan fjernes med et rengjøringsmiddel som inneholder slipende partikler (f.eks. et skuremiddel). Fett, lakk eller voks kan fjernes med løsemiddel (aceton, universalløsemiddel, terpentin osv.).

  • Rengjør laminatoverflaten regelmessig med vann og håndvaskemiddel. En myk nylonbørste kan brukes på vanskeligere flekker på en laminatoverflate med struktur. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler på laminatoverflaten, f.eks. skurepulver, stålull, nylonsvamp eller lignende, da de kan ripe opp overflaten.

Servantkran

  • Smuss, kalk og avleiringer fjernes enklest med såpe og vann. Skyll rent og tørk av med en klut eller et frottéhåndkle. Unngå skurepulver og andre midler som inneholder slipemidler, syrer eller ammoniakk. Grovere smuss fjernes med rengjøringsmiddel med tensider og sitronsyre.

Speil

  • Rengjøring av glasset anbefales rengjøringsmiddel beregnet på baderom uten slipene effekt. Tørk av flatene med frotèhåndkle eller annet mykt matriale. Anvend aldri rengjøringsmiddel som har slipene effekt ettersom de kan lage riper i glassflatene.

Badekar

  • Generelt:

   Svedbergs emaljbadkar består hovedsakelig av emaljerad plater, pulverlakkerte og varmgalvaniserte plater/ aluminiumsprofiler. Under overflatebehandlingen skjer et antall ulike prosesser som skal ivareta og sikre badekarets overflatefinish og levetid i mange år fremover.

   Vedlikeholdsråd:

   Rengjøring av Svedbergs møbler gjøres enklest med en fuktig fille. Eventuelt kan det benyttes litt vanlig rengjøringsmiddel. Unngå bruk av skuremidler og andre vaskemidler som inneholder slipemidler, syre eller ammoniakk. Misfarging fjerner man lettest med sitron- eller vinsyre, som deretter skylles nøye vekk med rikelig mengder vann. Kalkavleiringer kan fjernes med husholdningseddik som varmes opp til 50 °C. Gni deretter eddiken mot kalkflekken og la det virke en stund. Gjenta behandlingen ved behov. Flatene tørkes av med et frotehåndkle eller andre myke tekstiler.

  • Generelt:

   Én fordel med badekarene av akryl/lucite er at de er slitesterke og lettstelte. En annen fordel med materialet er at det er ekstremt formbart. Det innebærer at vi kan tilby mange spennende varianter, både frittstående og hjørnebadekar.

   Vedlikeholdsråd:

   Opserver att badekaret ikke skal være kontinuerlig fyllt med vann, men tømmes for vann etter hvert bad,derfor behøves det ingen kjemikaljebehandling av vannet.

   For å holde ditt badekar pent i mange år følg disse råd:

   • Etter hvert bruk må hele badekaret skylles med rent vann eller vann med flytende rengjøringsmiddel (uten alkohol eller ammoniakk) som ikke skader overflaten. Dette bør gjøres med det samme etter bruk når badekaroverflaten fortsatt er varm. På så sett kan uløselig såpe og fett som kan sette seg fast på overflaten lettere fjernes.
   • I områder med hardt vann kan det bli kalkavlagringer. For å ta bort disse, rengjøres badekaret etter bruk med en myk svamp og flytende oppvaskmiddel i varmt, skyll ordentlig med kalt vann.
   • Ved behov renses bunnventilen for eventuell forurensning.

Dusjer

  • Generelt:

   Svedbergs dusjer består i hovedsak av epoxylakkerte / naturanodiserte aluminiumsprofiler og herdet sikkerhetsglass. Under overflatebehandlingen skjer et antall ulike prosesser som skal bibeholde og sikre møblenes overflatefinish og livslengde i mange år fremover.

   Vedlikeholdsråd:

   Rengjøring av Svedbergs møbler gjøres enklest med en fuktig fille. Eventuelt kan det benyttes litt vanlig rengjøringsmiddel. Rengjøring av glassflatene i dusjen kan gjøres ved hjelp av rengjøringsmidler som er beregnet for bruk i baderom eller lignende. Flatene tørkes av med et frotehåndkle eller andre myke tekstiler.

   Unngå bruk av skuremidler og andre vaskemidler som inneholder slipemidler, syre eller ammoniakk. Misfarging fjerner man lettest med sitron- eller vinsyre, som deretter skylles nøye vekk med rikelig mengder vann. Kalkavleiringer kan fjernes med husholdningseddik som varmes opp til 50 °C. Gni deretter eddiken mot kalkflekken og la det virke en stund. Gjenta behandlingen ved behov.

   Glass med screentrykk:

   Glasset skal alltid monteres med screentrykkets side vendt ut fra dusjkabinettet. Rengjør utsiden bare med lunkent vann og et mildt oppvaskmiddel. Bruk ikke produkter som danner en beskyttende hinne på glasset. Disse midlene kan gjøre at screentrykket oppleves som flammete og at det dannes rennemønstre i hinnen.

Håndkletørker

  • Generelt:

   Svedbergs håndkletørkere har en rekke ulike overflatebehandlinger: kromatert, pulverlakkert, polert rustfritt og PVD-behandlet. For å holde håndkletørkeren i godt skikk, er det viktig at den rengjøres regelmessig. For å bevare håndkletørkerens finish bør du merke deg noen enkle regler.

   Vedlikeholdsråd:

   Innen du underholder produktet, steng alltid av håndkletørkeren. Rengør produktet med halvtørr klut. Du kan bruke en liten mengde vaskemiddel, som ikke inneholder løsning-eller slipemiddel. Forkrommede, malte eller rene metallflater skades lett av syre, stålull og rengjøringsmidler som inneholder amoniakk eller slipemidler.

   Sikkerhetsanvisninger:

   EN 60335-2-43: Produktet kan brukes fra barn fra 8 år - samt personer med begrenset psykiske, sensoriske eller mentale egenskeper, eller den som mangler erfaring og/eller kunnskap å håndtere karet. Om de befinner seg under oversyn av en person som ansvarer for dere sikkerhet eller har fått anvisning om hvirdan produktet skal brukes, og har forstått farene som kan oppstå ved bruk. Barn får ikke leke med produktet. Barn skal holdes under oppsyn, slik at de ikke leker med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn.

   Bruk ikke produktet om:

   • Ledning eller stikkontakt er skadet!
   • Produktet er mistet i gulvet eller fått annen skade!

   Rør aldri de elektriske komponentene, oppstår problem, kontakt din forhandler eller behørig  installatør. Om strømkabelen skades, skal den byttes av leverandør, reperasjonsverksted, utsett av leverandør, eller anne autorisert person, for å undvike risiko.

WC

  • Generelt:

   Porselen er et av de mest lettstelte material som finnes, men det er andre saker du bør tenke på. Under overflatebehandlingen skjer et antall ulike prosesser som skal ivareta og sikre produktets overflatefinish og levetid i mange år fremover.

   Vedlikehold:

   Rengjøring av Svedbergs møbler skjer ved hjelp av en fuktig klut med evt lite vanlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå rengjøringsmiddel og andre midler som inneholder slipemiddel, syrer, klor eller amoniakk.

   Porselen:

   Missfarging på porselen tar man best bort ved hjelp av sitron- eller vinsyre, som man skyller nøye bort etter rengjøringen. Kalk avleiringer på porselenet kan man bruke husholdsedikk, som varmes til en temepratur til 50°C. Gni inn edikken mot kalkflekken og la virke. Gjenta behandlingen ved behov.

  • Ikke spray rengjøringsmiddel direkte på spyleknappen eller setets hengsler. Bruk en myk klut, eventuelt med litt vanlig rengjøringsmiddel, til avtørking. Tørk bort fuktighet med en ren klut etterpå. Ta alltid av setet når du rengjør innsiden av toalettskålen med toalettrengjøringsmiddel, eller la setet stå oppe under rengjøring. Dampene kan skade setet.

   Hvis toalettsetet ditt er utstyrt med demper, må du ikke trykke ned setet for hånd. Det vil skade mekanismen. Ikke stå eller sitt på toalettlokket.

   Svedbergs tar ikke ansvar for produktskader som oppstår som følge av feil stell og håndtering.

Svedbergs Baderom

Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer. Vennligst besøk nettstedet vårt ved hjelp av en annen nettleser.