Energi- og vannforbruk

Energi- og vannforbruk

All strøm som Svedbergs kjøper, har siden 2019 kommet fra fornybar energi. Vår egen fabrikk i Dalstorp varmes opp av fjernvarme produsert av restprodukter fra bark og flis fra et lokalt sagbruk.

Avfallshåndtering og svinn

Avfallshåndtering og svinn

Hoveddelen av vårt avfall er rester av treverk fra vår egen produksjon. Derfor jobber vi konstant med å holde avfallsmengden nede. Dette gjør vi ved å forebygge, gjenbruke og gjenvinne avfall. For bedre å hanskes med dette er anlegget vårt utstyrt med avfallscontainere og gjenvinningsspann.

Materialer og kjemikalier

Materialer og kjemikalier

I og med at vi har egen produksjon, er kravene enda større når det gjelder materialer og kjemikalier vi bestemmer oss for å bruke. Hva produktene våre er laget av, er sentralt for kvalitet, sikkerhet og bærekraft. Svedbergs arbeidsmiljøpolicy regulerer hvordan farlige substanser og kjemikalier i produksjonen blir håndtert. Det er også viktig at nye kjemikalier gjennomgår kontroll før bruk, og deretter kontrolleres de fortløpende for å sikre fortsatt god kvalitet.

"Svedbergs arbeider vi med en kontinuerlig utvikling av virksomheten for å minske miljøbelastningen vår. Vi har miljøutdannet personale og miljøansvarlige i de respektive produksjonsavsnittene. De seneste årene har vi med gode resultater gjennomført flere prosjekter for å minske miljøbelastningen vår."

Vårt bærekraftsarbeid

Det hadde vært lett å slå på stortrommen og påstå at vi har kommet langt med vårt bærekraftsarbeid. I virkeligheten har vi så vidt begynt, og da har vi faktisk holdt på i ganske mange år, faktisk litt over hundre. Men sannheten er at vi aldri kommer til å bli helt ferdige, for det fins stadig nye muligheter for forbedring.

 

GTIN

Global Trade Item Number er et artikkelnummer som anvendes for at produkter og pakninger skal få en unik global identitet. Dette for å øke sporbarheten av produkter i byggebransjen. Vi hos Svedbergs synes det er en viktig del av vårt arbeid, fordi det øker sporbarhet, sikkerhet og transparens i leveransekjeden. Ved å bruke dette verktøyet, forsøker vi å ligge i forkant.

GHG

Utslipp av drivhusgasser forårsaker klimaendringer, økt temperatur, mer ekstremvær osv. Ett av våre fokusområder er å minske utslippet av drivhusgasser. Vårt mål fram til 2030 er å redusere våre utslipp av drivhusgasser med 50%. Vi har identifisert alle våre utslipp og utarbeidet planer for hvordan disse skal reduseres. Vi rapporterer våre utslipp av drivhusgass ifølge GHG-protokollen, en global standard for rapportering av drivhusgassutslipp.

ISO-Certifierat 

Bedriften i Dalstorp er ISO-sertifisert ifølge ISO 9001 og 14001, kvalitet og miljø. Vi arbeider systematisk med stadige forbedringer, og for at produktene framstilles så ressurseffektivt, miljø- og klimasmart som mulig.

Bærekraft

Våre fokusområder

Svedbergs driver et kontinuerlig arbeid for bærekraft i tråd med agenda 2030. I vårt firma har vi valgt ut fem fokusområder: Mindre miljøpåvirkning fra våre produkter, Mindre utslipp av drivhusgasser, Ressurseffektivitet, Tre fra bærekraftig skogbruk, og Ansvarlig bedrift.

Svedbergs Baderom

Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer. Vennligst besøk nettstedet vårt ved hjelp av en annen nettleser.