Made of

Ingenting av det vi gjør hadde vært mulig uten våre medarbeidere. Svedberg driver en ansvarlig bedrift, der våre ansattes helse og velvære, likestilling og arbeidsvilkår er i fokus.

Mangfolk og likestilling

Mangfolk og likestilling

Vi arbeider for likestilling. Hos Svedbergs skal alles likeverd fremmes, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet eller seksuell legning. Dette arbeidet er en viktig del for å forsterke bedriftskulturen, og legge grunnlaget for den daglige virksomheten.

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling

Våre medarbeidere etterstreber stadig utvikling, og det er noe vi hos Svedbergs vil fremme og legge til rette for. Med dette formålet startet vi Svedbergs Academy, for å spre kunnskap og dele erfaringer. Et av våre bærekraftsmål er også at alle nyansatte skal gjennomføre en bærekraftsutdannelse der viktige mål presenteres og prosesser forklares.

Helse og sikkerhet

Helse og sikkerhet

Våre medarbeideres helse og sikkerhet har høyeste prioritet. Derfor driver alle avdelinger et systematisk arbeid med arbeidsmiljøet, der arbeidsulykker og tilløp rapporteres og analyseres slik at de kan forhindres i framtiden. I dette arbeidet inngår at vi har miljøutdannet personal og miljøansvarlige i hvert produksjonsavsnitt.

Lokalt engasjement

Lokalt engasjement

Som en gammel bedrift på et lite sted er det lokale nærværet og det lokale engasjementet svært viktig for oss. Ved å være synlige og bidra til skoler, foreninger og andre arrangementer får vi vist varemerket vårt, og kan samtidig vise potensielle fremtidige ansatte hvem vi er.

"Vi gjør ikke så mye vesen av miljøarbeidet vårt. Det er en naturlig del av Svedbergs kvalitetstenkning. En effektiv og moderne produksjon er bra for miljøet, en gjennomtenkt logistikk og distribusjon sparer ressurser."

Made in

I vårt produksjonsanlegg i Dalstorp skjer over 75 prosent av all produksjon, fra råmateriale til ferdig produkt. Vi ser mange fordeler ved å ha det meste i eget hus, nær kundene våre. Det gjør at vi har kontroll på hele verdikjeden og sikre høy kvalitet på våre produkter. Samtidig som vi kan holde leveringstiden kort og stolt levere et komplett konsept for hele baderommet, ferdig testet og klart for installasjon.  

Det er viktig for oss at vi kan sikre samme gode kvalitet på produktene fra våre leverandører. Derfor har vi hos Svedbergs etiske retningslinjer der blant annet menneskerettigheter, arbeidskraft og arbeidsmiljø legger grunnen for om et samarbeid skal fortsette eller innledes. Vi benytter oss av en ekstern aktør, Intertek, som vurderer potensielle og nåværende leverandører gjennom en bedømmelsesrapport for arbeidsforholdene. Intertek kommer også på uanmeldte besøk hos våre leverandører for å slå fast at kravene etterleves.

Made in Sweden

Jobb hos Svedbergs

Vi søker jevnlig kompetente mennesker til våre ulike avdelinger. Hos oss foregår det både produksjon, salg og lagerarbeid. Det alle våre ansatte har til felles, er viljen til å utvikle seg sammen med firmaet.

Svedbergs Baderom

Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer. Vennligst besøk nettstedet vårt ved hjelp av en annen nettleser.