Håndkletørker

Generelt:

Svedbergs håndkletørkere har en rekke ulike overflatebehandlinger: kromatert, pulverlakkert, polert rustfritt og PVD-behandlet. For å holde håndkletørkeren i godt skikk, er det viktig at den rengjøres regelmessig. For å bevare håndkletørkerens finish bør du merke deg noen enkle regler.

Vedlikeholdsråd:

Innen du underholder produktet, steng alltid av håndkletørkeren. Rengør produktet med halvtørr klut. Du kan bruke en liten mengde vaskemiddel, som ikke inneholder løsning-eller slipemiddel. Forkrommede, malte eller rene metallflater skades lett av syre, stålull og rengjøringsmidler som inneholder amoniakk eller slipemidler.

Sikkerhetsanvisninger:

EN 60335-2-43: Produktet kan brukes fra barn fra 8 år - samt personer med begrenset psykiske, sensoriske eller mentale egenskeper, eller den som mangler erfaring og/eller kunnskap å håndtere karet. Om de befinner seg under oversyn av en person som ansvarer for dere sikkerhet eller har fått anvisning om hvirdan produktet skal brukes, og har forstått farene som kan oppstå ved bruk. Barn får ikke leke med produktet. Barn skal holdes under oppsyn, slik at de ikke leker med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn.

Bruk ikke produktet om:

  • Ledning eller stikkontakt er skadet!
  • Produktet er mistet i gulvet eller fått annen skade!

Rør aldri de elektriske komponentene, oppstår problem, kontakt din forhandler eller behørig  installatør. Om strømkabelen skades, skal den byttes av leverandør, reperasjonsverksted, utsett av leverandør, eller anne autorisert person, for å undvike risiko.

Svedbergs Baderom

Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer. Vennligst besøk nettstedet vårt ved hjelp av en annen nettleser.