WC - Sete

Ikke spray rengjøringsmiddel direkte på spyleknappen eller setets hengsler. Bruk en myk klut, eventuelt med litt vanlig rengjøringsmiddel, til avtørking. Tørk bort fuktighet med en ren klut etterpå. Ta alltid av setet når du rengjør innsiden av toalettskålen med toalettrengjøringsmiddel, eller la setet stå oppe under rengjøring. Dampene kan skade setet.

Hvis toalettsetet ditt er utstyrt med demper, må du ikke trykke ned setet for hånd. Det vil skade mekanismen. Ikke stå eller sitt på toalettlokket.

Svedbergs tar ikke ansvar for produktskader som oppstår som følge av feil stell og håndtering.

Svedbergs Baderom

Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer. Vennligst besøk nettstedet vårt ved hjelp av en annen nettleser.