Denne nettsiden bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse. Ved å fortsette aksepterer du bruken av cookies. For mer informasjon om håndtering av dine personopplysninger se vår Integritetspolicy

Miljø

Miljø
Vi gjør ikke så mye vesen av miljøarbeidet vårt. Det er en naturlig del av Svedbergs kvalitetstenkning. En effektiv og moderne produksjon er bra for miljøet, en gjennomtenkt logistikk og distribusjon sparer ressurser.

Vårt miljøarbeid
I Svedbergs arbeider vi med en kontinuerlig utvikling av virksomheten for å minske miljøbelastningen vår. Vi har miljøutdannet personale og miljøansvarlige i de respektive produksjonsavsnittene. De seneste årene har vi med gode resultater gjennomført flere prosjekter for å minske miljøbelastningen vår. Nedenfor følger noen eksempler.

Gjenvinning av løsemidler
Ved å gå til innkjøp av et destillasjonsanlegg for gjenvinning av løsemidler har vi klart å redusere avfallsmengden fra lakkeringsprosessen med en fjerdedel.

Nytt forbehandlingssystem for pulverlakk
Vi har byttet til et mer miljøvennlig forbehandlingssystem for pulverlakken vår. Det nye systemet inneholder ingen organiske stoffer, og det er fritt for fosfater, COD, BOD og giftige tungmetaller.

Baderommenes levetid har økt betydelig, og det har ført til at mengden farlig avfall i form av forurenset vann er mer enn halvert.

Ny skimmer for våtlakkering
Sprøyteboksen i sprøyteautomatlinjen er utstyrt med en vanngardin. Vannet sirkuleres over en skimmer (maskin som brukes for å separere væsker som flyter oppå hverandre) der malingsrester skilles ut. Med den nye skimmeren har vi mer enn halvert mengden farlig avfall i form av forurenset vann.