Miljø

Vi gjør ikke så mye vesen av miljøarbeidet vårt. Det er en naturlig del av Svedbergs kvalitetstenkning. En effektiv og moderne produksjon er bra for miljøet, en gjennomtenkt logistikk og distribusjon sparer ressurser.

Vårt miljøarbeid

Svedbergs arbeider vi med en kontinuerlig utvikling av virksomheten for å minske miljøbelastningen vår. Vi har miljøutdannet personale og miljøansvarlige i de respektive produksjonsavsnittene. De seneste årene har vi med gode resultater gjennomført flere prosjekter for å minske miljøbelastningen vår.

Vårt miljøarbeid
Produktenes miljøavtrykk

Produktenes miljøavtrykk

Kunder stiller stadig høyere krav til hvordan produkter påvirker miljøet. Vi jobber aktivt med å registrere produkter i anerkjente miljøregistre som for eksempel "Sunda Hus" og "Byggvarubedømningen". Til tross for at vi pr. i dag ikke har Svanemerkede produkter, brukes våre produkter i flere Svanemerkede hus. Vi har som ambisjon at det skal komme flere Svanemerkede produkter i vårt sortiment om ikke så veldig lenge.

Vi forsterker vårt arbeid med CRS.

For å kvalitetssikre at Svedbergs og våre kunders krav følges opp, har vi inngått et samarbeid med en partner som skal gjennomføre regelmessige og uanmeldte besøk ute hos våre leverandører. Vi ser blant annet på sosiale rettigheter i leverandørbedriftene. Våre leverandører fölges også opp gjennom å delta i spørreundersökelser og nettbaserte intervjuer. Dette legges så til grunn for vårt CRS arbeid og våre risikovurderinger.

Vi forsterker vårt arbeid med CRS.
Svedbergs Baderom

Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer. Vennligst besøk nettstedet vårt ved hjelp av en annen nettleser.