Svedbergs integritetspolicy

Svedbergs i Dalstorp AB (nedenfor ”Svedbergs”/”vi”) respekterer din personlige integritet og din rett til å ha kontroll over dine personopplysninger. Svedbergs i Dalstorp AB, sammen med heleide datterselskaper (Svedbergskonsernet) er personopplysningsansvarlig for behandling av personopplysninger og har ansvar for at behandlingen skjer i henhold til gjeldende lover. 

Nedenfor finner du informasjon om hvilke opplysninger om deg som behandles, til hvilke formål, det rettslige grunnlaget for behandlingen, hvor lenge opplysningene lagres og dine rettigheter m.m.

Hvilke typer opplysninger behandler vi og hvordan samler vi dem inn?

Svedbergs er transparent med hvordan og hvorfor personopplysninger samles inn og behandles. Med behandling menes all befatning med personopplysninger, f.eks. innsamling, lagring og bruk.

Svedbergs behandler i hovedsak følgende personopplysninger:

  • Navn, personnummer, kontaktopplysninger, adresse, betalingsinformasjon og historikk for kunder
  • Navn og kontaktopplysninger til nåværende forretningsforbindelser
  • Navn og kontaktopplysninger til tidligere forretningsforbindelser
  • Navn, personnummer, søknadspapirer og kontaktopplysninger til arbeidssøkende.

Svedbergs behandler ingen sensitive personopplysninger.

Vi samler inn opplysninger på ulike måter:

Svedbergs samler primært inn personopplysninger direkte fra den registrerte via kundeordrer, telefonkontakt, e-post, personlig møte eller via nettsted og sosiale medier. Svedbergs samler i visse tilfeller inn opplysninger fra andre enn registrerte, f.eks. fra allment tilgjengelige kilder og fra tredjeparter i form av kontaktlister eller opplysninger fra kredittopplysningsselskaper. I de tilfellene der Svedbergs samler inn opplysninger fra andre enn den registrerte, underrettes den registrerte om behandlingen så snart som mulig og senest innen en måned fra opplysningene ble innhentet.

Formålet med Svedbergs' behandling av personopplysninger

Inngå og opprettholde avtalerelasjoner

Svedbergs behandler personopplysninger i forbindelse med forberedelse av avtaler (potensielle kunder, leverandører eller samarbeidspartnere) samt for administrasjon og fullbyrdelse av inngåtte avtaler (nåværende og tidligere kunder, leverandører eller samarbeidspartnere). Personopplysninger om kunder som er privatpersoner, behandles for å oppfylle Svedbergs' forpliktelser ifølge avtalen med den registrerte, f.eks. håndtering av betaling, levering og håndtering av reklamasjons- og garantisaker.

Personopplysninger om forretningsforbindelser registreres for å opprettholde en kontakt. Behandlingen skjer på grunnlag av Svedbergs' legitime interesse for å opprettholde forretningsrelasjoner og for å kommunisere med de registrerte. Svedbergs vurderer som utgangspunkt at denne interessen overveier de registrertes interesse for beskyttelse av sin personlige integritet. Personopplysningene kommer til å bli behandlet bare for det tenkte formålet og bare så lenge den registrerte er en forretningsforbindelse for Svedbergs.

Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for at Svedbergs skal kunne inngi anbud og oppfylle forpliktelser i henhold til avtaler.

Rekruttering

Svedbergs behandler personopplysninger som innhentes i forbindelse med rekruttering.

Det kan forekomme at personopplysninger behandles i datasystemer hos Svedbergs' tilknyttede bedrifter og organisasjoner som Svedbergs samarbeider med i forbindelse med rekrutteringsprosessen. Personopplysningene kommer til å bli lagret av Svedbergs og deres samarbeidspartnere så lenge det er nødvendig med hensyn til å gjennomføre rekrutteringen.

Ved rekrutteringen gis arbeidssøkeren mulighet til å samtykke til at Svedbergs lagrer personopplysningene med tanke på senere rekrutteringsbehov. Arbeidssøkeren kan når som helst tilbakekalle et slikt samtykke. Hvis den registrerte ikke lenger samtykker til at Svedbergs behandler personopplysningene med tanke på kommende rekrutteringer, slettes opplysningene.

Marknadsføring

Svedbergs behandler e-postadresser for å gjennomføre direktemarkedsføring av selskapets produkter. Opplysningene behandles på grunnlag av Svedbergs' legitime interesse for å opprettholde forretningsforbindelser og for å kommunisere med den registrerte som en forretningsforbindelse. Svedbergs vurderer som utgangspunkt at disse legitime interessene overveier den registrertes interesse for at opplysningene ikke behandles.   

Utvikling og forbedring av Svedbergs' produkter og tjenester

Svedbergs behandler korrespondanse og feedback angående selskapets produkter og tjenester. Opplysningene behandles på grunnlag av Svedbergs' legitime interesse for å kunne utvikle og forbedre selskapets produkter og tjenester samt for statistikkformål og kvalitets- og miljøarbeid.

Svedbergs vurderer som utgangspunkt at denne interessen overveier den registrertes interesse for at opplysningene ikke behandles.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Behandlingen skjer i henhold til gjeldende lovgivning og innebærer at personopplysninger ikke lagres i lengre tid enn det som er nødvendig med hensyn til formålene med behandlingen. Svedbergs sletter personopplysninger løpende når de ikke lenger er relevante for de formålene som de ble innhentet for.

Visse typer informasjon kan imidlertid bli beholdt lenger når det kreves som følge av lovfestede krav, f.eks. bokføringsloven. Samme personopplysning kan lagres på flere ulike steder for ulike formål. Det kan innebære at en opplysning som er slettet fra ett system fordi det ikke lenger er behov for den, kan finnes i et annet system der den lagres med støtte av et annet rettslig grunnlag eller for et annet formål der personopplysningen fortsatt behøves.

Dine opplysninger lagres uansett aldri lenger enn det som er tillatt ifølge gjeldende personopplysningslovgivning.

Til hvem utleverer vi dine opplysninger?

Svedbergs kan komme til å dele personopplysninger med Svedbergs' personopplysningsbehandlere. Svedbergs' personopplysningsbehandlere behandler personopplysninger for Svedbergs' regning og ifølge Svedbergs' instruksjoner. Svedbergs har personopplysningsbehandlere som håndterer transporter og leveranser, markedsføring og IT-tjenester.

Svedbergs har skriftlige avtaler med selskapets personopplysningsbehandlere. Ifølge disse avtalene garanteres sikkerheten for de personopplysningene som behandles og personopplysningsbehandleren forplikter seg til å følge Svedbergs' sikkerhetskrav og krav som gjelder internasjonal overføring av personopplysninger.

Svedbergs kan komme til å dele personopplysninger med selskaper i vårt eget konsern for å kunne levere våre tjenester og produkter. Det innebærer at også de behøver en viss informasjon om deg som kunde.

Svedbergs kan komme til å dele personopplysninger med entreprenører, underleverandører og forhandlere for administrative formål når det gjelder kunder og kontaktpersoner samt for direktemarkedsføring av Svedbergs' produkter. Dersom slik deling finner sted, er selskapene som mottar opplysningene personopplysningsansvarlige for personopplysningene.

Disse partene kan imidlertid ikke bruke dine personopplysninger til noe annet formål enn å tilby tjenesten eller produktet eller på de vilkår som vi angir.

Svedbergs selger aldri personopplysninger til andre for direktemarkedsføringsformål eller lignende. For øvrig utleverer Svedbergs bare opplysninger dersom loven krever det eller dersom den registrerte har samtykket til det.

Dina rettigheter

Den registrerte har rett ifølge gjeldende personopplysningslovgivning å etterspørre et såkalt registerutdrag med informasjon om hvilke personopplysninger som Svedbergs behandler om den enkelte. Anmodning om dette må skje skriftlig og undertegnes av den enkelte personlig, for å unngå at noen urettmessig får tilgang til personopplysninger. Den registrerte har dessuten rett til når som helst å be om at Svedbergs korrigerer, blokkerer eller sletter den enkeltes personopplysninger. Dersom Svedbergs er pliktige ifølge loven til fortsatt å lagre personopplysningene, kan opplysningene bare blokkeres. Den registrerte har når som helst rett til å avregistrere seg fra vårt nyhetsbrev eller utsendelse av direktemarkedsføring. Dette kan skje gjennom en lenke i utsendelsen eller ved å kontakte Svedbergs. Svedbergs kommer i så fall til å slutte å behandle den registrertes personopplysninger til dette formålet.

På slutten av dokumentet finner du kontaktinformasjon til Svedbergs som du kan bruke hvis du vil gjøre dine rettigheter gjeldende. Du har normalt rett til å utnytte dine rettigheter kostnadsfritt. Dersom en anmodning er åpenbart ubegrunnet eller urimelig, kan vi imidlertid kreve en rimelig avgift eller velge å ikke imøtekomme anmodningen.

Svedbergs kommer til å besvare en anmodning fra deg uten unødig forsinkelse og normalt innen en måned. Dersom det kreves mer tid eller hvis vi av en eller annen grunn ikke kan imøtekomme anmodningen, kommer vi til å informere deg om dette. Vi kan også komme til å be om ytterligere informasjon fra deg dersom det kreves for at vi skal kunne bekrefte din identitet og sikre at det er du og ikke en annen som forsøker å få tilgang til eller kontroll over dine personopplysninger.

Klager

Dersom du mener at dine personopplysninger behandles i strid med gjeldende lovgivning eller at dine rettigheter ikke respekteres av oss, må du gjerne kontakte oss. Du har også rett til å inngi en klage til Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside finnes det mer informasjon om hvordan du gjør dette.

Cookies

Svedbergs' hjemmeside bruker cookies som er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din. Vi kan ikke se noen personlig informasjon om deg via de cookies vi samler inn. Vi bruker cookies for at hjemmesiden skal fungere på en sikker måte og for å forbedre din brukeropplevelse.

Vi bruker ulike typer cookies

  • Sessionscookies lagres midlertidig på datamaskinen din når du besøker Svedbergs' nettsted for å sikre at hjemmesiden fungerer korrekt under besøket og tas bort så fort du lukker nettleseren.
  • Permanente cookies lagres på datamaskinen din og hjelper vår hjemmeside med å gjenkjenne IP-adressen din ved neste besøk for å forenkle besøket ditt. Permanente cookies finnes på datamaskinen din til du sletter dem.
  • Førstepartscookies lagres på datamaskinen din av Svedbergs i forbindelse med at du besøker vår hjemmeside.
  • Tredjepartscookies (Cookies for markedsføring) Svedbergs samarbeider med andre bedrifter som hjelper oss med markedsføring, f.eks. gjennom bannerannonsering. Dette innebærer at disse bedriftene kan bruke permanente cookies eller session-cookies for at vi skal kunne gi deg et relevant og personalisert innhold i andre kanaler basert på hvordan du har brukt nettstedet vårt. F.eks. på sosiale medier, søkemotorer og annonsenettverk.

Les mer om hvordan de respektive selskapene arbeider med annonsering nedenfor:

Blokkere eller slette cookies

Du kan alltid endre nettleserinnstillinger eller enhetsinnstillinger for å blokkere eller slette cookies. Visse deler av nettstedet er imidlertid avhengige av cookies for å fungere korrekt og funksjonen kan bli dårligere hvis du angir i nettleseren at den ikke skal akseptere cookies.

Endring av integritetspolicyen

Svedbergs kan komme til å endre denne integritetspolicyen. Vi kommer til å informere om slike endringer på vårt nettsted www.svedbergs.no

Kontaktinformasjon

Svedbergs i Dalstorp AB
Verkstadsvägen 1
SE-514 63 Dalstorp, Sverige
Telefon: +46 (0) 321 53 30 00
E-post: gdpr@svedbergs.se

Svedbergs Baderom

Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer. Vennligst besøk nettstedet vårt ved hjelp av en annen nettleser.