Vårt bærekraftsarbeid blir aldri helt ferdig

Det hadde vært lett å slå på stortrommen og påstå at vi har kommet langt med vårt bærekraftsarbeid. I virkeligheten har vi så vidt begynt, og da har vi faktisk holdt på i ganske mange år, faktisk litt over hundre. Men sannheten er at vi aldri kommer til å bli helt ferdige, for det fins stadig nye muligheter for forbedring.

En veldig god nyhet

Vår nedgang i CO2-utslipp i forhold til netto omsetning siden 2018.

Vår nedgang i mengde brennbart avfall siden 2018.

Andel fornybar energi hos oss i 2020.

Hva har vi gjort, hva gjør vi, og hva har vi tenkt å gjøre?

Hvis du vil ha det lange svaret, anbefaler vi at du leser bærekraftskapittelet i vår siste årsmelding. Den kan enkelt lastes ned på vår nettside. Det er kanskje ingen sensasjon, men for de spesielt interesserte lover vi konkrete tiltak som bygger på Agenda 2030, FNs Global Compact, lover og forskrifter, og våre egne retningslinjer. Hvis du vil ha en kortere versjon, har vi kokt det hele ned til fem punkter du kan lese om her.

Våre fem fokusområder er:

– Minske produktenes miljøpåvirkning – Minske utslipp av drivhusgasser – Effektiv ressursbruk – Ansvarlig virksomhet – Tre fra bærekraftig skogbruk

Mye av det vi produserer, lages i våre egne fabrikker for å sikre at produktene framstilles så ressursvennlig, miljø- og klimavennlig som mulig.

Vår høye kvalitet innebærer at produktene holder i mange, mange år.

Deler av vårt sortiment er miljømerket, og andelen kommer til å øke.

Vi arbeider for likestilling. Hos oss skal alle være likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet eller seksuell legning.

Svedbergs Baderom

Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer. Vennligst besøk nettstedet vårt ved hjelp av en annen nettleser.