Denne nettsiden bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse. Ved å fortsette aksepterer du bruken av cookies. For mer informasjon om håndtering av dine personopplysninger se vår Integritetspolicy

Styrelsen

ANDERS WASSBERG
Styrelsens ordförande
Född: 1965
Styrelseledamot sedan 2016
Utbildning/erfarenheter: Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola. Är idag VD och koncernchef i Ballingslöv International. Tidigare VD och koncernchef för AB Gustaf Kährs och CEO för Beijer Byggmaterial AB.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Kährs Holding AB och styrelseledamot Inwido AB.
Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev juridisk person): 50.000 st.
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st
Oberoende enligt koden: Oberoende till företagsledningen men beroende till större ägare.

MARTIN SVALSTEDT
Styrelseledamot
Född: 1963
Styrelseledamot sedan 2016
Utbildning/erfarenheter: Civilekonomexamen från Karlstad Universitet. Är idag VD och koncernchef i Stena Adactum och Stena Sessan.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Ballingslöv International, Gunnebo och Stena Renewable. Vice styrelseordförande i Envac och styrelseledamot i Stena Adactum och Scandic hotels.
Tidigare styrelseordförande i Meda, Envac, Mediatec Group och Blomsterlandet samt styrelseledamot i ett antal bolag bl.a. Midsona och Song Networks. Tidigare vVD och ekonomidirektör i Capio, Ekonomidirektör i Stora Merchants och Business controller inom ABB.
Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): 50.000 st.
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st
Oberoende enligt koden: Oberoende till företagsledningen men beroende till större ägare.

 

JAN SVENSSON 
Styrelseledamot
Född: 1945
Styrelseledamot sedan 2013
Utbildning/erfarenheter: Har sedan 1985 haft ett flertal chefstjänster inom Skandia. Från 1999 till 2006, medlem av IF:s koncernledning, först som Nordenchef Commercial därefter Stabschef för koncernchefen Torbjörn Magnusson.
Andra väsentliga uppdrag: Är sedan 2006 verksam i styrelser i små och medelstora företag bland annat i riskkapitalbolaget Priveq.
Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev juridisk person): 5.000 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st
Oberoende enligt koden: Ja

ANETTE FRUMERIE
Styrelseledamot
Född: 1968
Styrelseledamot sedan 2017
Utbildning/erfarenheter: Civilingenjör. Civilingenjörsexamen vid KTH i Stockholm. Är idag VD på Besqab. Tidigare Business Unit President för Residential Development på Skanska och innan dess hade hon flera olika befattningar på JM, bland annat Affärsenhetschef.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Lindab International AB och i Sveriges Byggindustrier.
Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev juridisk person): 2.000 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st
Oberoende enligt koden: Ja


INGRID OSMUNDSEN
Född: 1961
Styrelseledamot sedan 2017
Utbildning/erfarenheter: Bachelor of Arts, University of Washington. Är idag
Managementkonsult. Tidigare 15 års erfarenhet som styrelseledamot i såväl noterade som onoterade företag, bland annat Nobia, XXL Sport, Vildmark AS, Intersport, Memira, Hövding med flera. Tidigare ledande befattningar inom detaljhandel och grossistverksamhet bland annat Sverigechef för Lindex, VD och Koncernchef Wedins,
VD Day Birger et Mikkelsen, GMM Direktör Nike Europa, Inköpschef Macys USA och COO Claires Europa.
Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev juridisk person): 30 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st
Oberoende enligt koden: Ja


LEIF DAHL

Styrelseledamot utsedd av personalen
Född 1964
Styrelseledamot sedan 2010
Aktieinnehav i Svedbergs: 630 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st


HANS LUNDSTRÖM
Styrelseledamot utsedd av personalen 
Född 1967 
Styrelseledamot sedan 2017
Aktieinnehav i Svedbergs: 510 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st

 

Revisor

Vid årsstämman 2017 valdes revisionsbolaget Ernst & Young till revisor med Fredrik Ekelund som huvudansvarig.

FREDRIK EKELUND

Auktoriserad revisor
Född 1965
Auktoriserad revisor Ernst & Young 
Ordinarie