Denne nettsiden bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse. Ved å fortsette aksepterer du bruken av cookies. For mer informasjon om håndtering av dine personopplysninger se vår Integritetspolicy

Bolagsstyrning

Svedbergs i Dalstorp AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 3 oktober 1997. Börsvärdet den 31 december 2018 var 464 (755) miljoner kronor. Som börsnoterat bolag tillämpar Svedbergs Svensk kod för bolagsstyrning och avger härmed 2018 års bolagsstyrningsrapport. Bolagsstyrningsrapporten utgör inte en del av den formella årsredovisningen. Bolagets revisorer har yttrat sig om bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrningsrapport

Svedbergs i Dalstorp AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Svedbergskoncernen har två aktiva dotterbolag och det är Svedbergs OY tillika vårt försäljningsbolag för finska, ryska och baltiska marknaderna och Macro Design AB där varumärket Macro drivs. Dotterbolagens styrelser består av medlemmar ur moderbolagets styrelse och ledning.


Bolagsstyrningsrapport (från årsredovisningen)
Bolagsordning 

Presentation av Svedbergs styrelse