Denne nettsiden bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse. Ved å fortsette aksepterer du bruken av cookies. For mer informasjon om håndtering av dine personopplysninger se vår Integritetspolicy

Kommuniké från extra bolagsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Idag, den 30 november 2016, hölls en extra bolagsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”). Vid stämman var 68 procent av aktiekapitalet och 79 rösterna representerade. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Godkännande av förvärv av rörelsen i Macro International Aktiebolag

Vid stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att Svedbergs, via ett helägt dotterbolag, förvärvar rörelsen i Macro International Aktiebolag. Köpeskillingen för rörelsen uppgår till 185 Mkr och tillträdesdagen är den 1 december 2016.

Entledigande av styrelseledamöter och val av två styrelseledamöter

Vid stämman beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att entlediga Sune Svedberg och Anna Svedberg som ordinarie styrelseledamöter samt valdes Anders Wassberg och Martin Svalstedt till nya styrelseledamöter jämte befintliga styrelseledamöter.

Frågor besvaras av:
Fredrik Björkman, VD och koncernchef i Svedbergs, +46 321 533026


Dalstorp den 30 november 2016

Styrelsen


DOKUMENT

Protokoll Extra Bolagsstämma 30 november 2016
Kallelse till extra stämma
Fairness opinion letter
Presentation Martin Svalstedt och Anders Wassberg
Styrelsens redogörelse och förslag till beslut om förvärv av Macro
Fullmaktsformulär

http://www.macro.se/