Denne nettsiden bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse. Ved å fortsette aksepterer du bruken av cookies. For mer informasjon om håndtering av dine personopplysninger se vår Integritetspolicy

KOMMUNIKÉ ÅRSSTÄMMA SVEDBERGS I DALSTORP AB (PUBL.)

Årsstämma hölls den 25 april 2016 i Dalstorp och vid stämman var 60 procent av aktiekapitalet och 71 procent av rösterna representerade.
Stämman beslutade att utdela 2,25 kr per aktie, totalt 47,6 Mkr. Avstämningsdag för utdelning beslutades till 27 april och utbetalning beräknas ske 2 maj 2016.

På årsstämman valdes Anders Ilstam som styrelseordförande (omval). Till styrelseledamöter valdes Jan Svensson, Sune Svedberg, Anna Svedberg och Carina Malmgren Heander, omval på samtliga.

Till revisorer valdes Ernst & Young AB.

Stämman beslutade anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade vidare att införa ett nytt aktiesparprogram för de anställda.

Dalstorp den 25 april 2016

Styrelsen
 

För mer information kontakta VD Fredrik Björkman på telefon 0321 533000.


DOKUMENT

Protokoll Årsstämma 2016
Kallelse till årsstämma 2016
Årsredovisning 2015 (PDF)
Årsredovisning 2015 (Bläddringsbar)
Förslag till Styrelse 2016
Fullmaktsformulär
Principer för inrättande av valberedning 2016
Revisors yttrande riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare 2015
Styrelsens fullständiga förslag till aktiesparprogram för samtliga anställda
Styrelsens förslag avs. ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens yttrande enl 16 kap
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse
Svedbergs Nyhetsfolder 2016