Denne nettsiden bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse. Ved å fortsette aksepterer du bruken av cookies. For mer informasjon om håndtering av dine personopplysninger se vår Integritetspolicy

Kommuniké Årsstämma Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämma hölls den 27 april 2015 i Dalstorp och vid stämman var 57 procent av aktiekapitalet och 72 procent av rösterna representerade.
Stämman beslutade att utdela 2,00 kr per aktie, totalt 42,4 Mkr. Avstämningsdag för utdelning beslutades till 29 april och utbetalning beräknas ske 5 maj 2015.

På årsstämman valdes Anders Ilstam som styrelseordförande (omval). Till styrelseledamöter valdes Jan Svensson, Sune Svedberg, Anna Svedberg och Carina Malmgren Heander, omval på samtliga.

Till revisorer valdes Ernst & Young AB.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade vidare att införa ett aktiesparprogram för de anställda.

Dalstorp den 28 april 2015
Styrelsen

För mer information kontakta VD Fredrik Björkman på telefon 0321 533000.

Dokument

Protokoll Årsstämma 2015
Årsredovisning 2014
(PDF)
Årsredovisning 2014 (Bläddringsbar)
Kallelse till årsstämma 2015
Fullmaktsformulär
Styrelsens yttrande enligt 16 kap 4§ aktiebolagslagen
Revisors yttrande avs. ersättning till ledande befattningshavare
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse
Förslag till styrelse 2015
Styrelsens förslag avs. ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens fullständiga förslag till aktiesparprogram för samtliga anställda
Principer för inrättande av valberedning 2015
Pressmeddelande avvikande revisionsberättelse