Denne nettsiden bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse. Ved å fortsette aksepterer du bruken av cookies. For mer informasjon om håndtering av dine personopplysninger se vår Integritetspolicy

Årsstämma 2014

Kommuniké Årsstämma Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)
Årsstämma hölls den 28 april 2014 i Dalstorp och vid stämman var 43 procent av aktiekapitalet och 63 procent av rösterna representerade. Stämman beslutade att utdela 1,00 kr per aktie, totalt 21,2 Mkr. Avstämningsdag för utdelning beslutades till 2 maj och utbetalning beräknas ske 7 maj 2014.

På årsstämman valdes Anders Ilstam som styrelseordförande (omval). Till styrelseledamöter valdes Jan Svensson (omval), Sune Svedberg (omval), Anna Svedberg (omval) och Carina Malmgren Heander (nyval).

Till revisorer valdes Ernst & Young AB.
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar till ledande befattningshavare.
Stämman beslutade vidare att införa ett aktiesparprogram för de anställda.
Dalstorp den 28 april 2014
Styrelsen

 

Dokument

Protokoll Årsstämma 2014

Årsredovisning 2013 (PDF) 

Årsredovisning 2013 (Bläddringsbar)  

Principer för inrättande av valberedning 

Kallelse till årstämma

Styrelsens yttrande avseende förslag till utdelning.

Revisorernas yttrande över ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens fullständiga förslag rörande principer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Styrelsens fullständiga förslag till aktiesparprogram för samtliga anställda 

Fullmaktsformulär.

Förslag på styrelse.