Denne nettsiden bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse. Ved å fortsette aksepterer du bruken av cookies. For mer informasjon om håndtering av dine personopplysninger se vår Integritetspolicy

Årsstämma 2013

Kommuniké Årsstämma Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämma hölls den 24 april 2013 i Dalstorp och vid stämman var 52,6 procent av aktiekapitalet och 69,2 procent av rösterna representerade. Stämman beslutade att utdela 0,50 kr per aktie, totalt 10,6 Mkr.
Avstämningsdag för utdelning beslutades till 29 april och utbetalning beräknas ske 3 maj 2013.

På årsstämman valdes Anders Ilstam som ny styrelseordförande. Till styrelseledamöter valdes Urban Jansson (omval), Sune Svedberg (omval), Anna Svedberg (omval) och Jan Svensson (nyval).

Till revisorer omvaldes Staffan Landén och Jan Lundgren.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar till ledande befattningshavare.

På det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Urban Jansson till vice ordförande.

Dalstorp den 24 april 2013
Styrelsen

 

Dokument
Protokoll Årsstämma 2013

Kallelse till årsstämma 2013 

Årsredovisning 2012 (PDF)

Fullmaktsformulär

Styrelsens yttrande beträffande förslag till vinstutdelning 2013

Styrelsens förslag till Ersättningspolicy för ledande befattningshavare 2013

Förslag på revisorer

Förslag på styrelse 

Principer för inrättande av valberedning